isgmedya.com, onceisguvenligi.com, İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Güvenliği Uzmanı, Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Yangın, Yüksekte Çalışma, İlk Yardım Eğitmeni
isgmedya.com, onceisguvenligi.com, İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Güvenliği Uzmanı, Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Yangın, Yüksekte Çalışma, İlk Yardım Eğitmeni

SGK’ya (5510) Göre İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedir?

SGK’nın 5510 Sayılı Kanunu

SGK’nın 5510 sayılı kanuna göre, İş Kazası; sigortalı, iş yerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa, yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle, iş yeri dışında bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-gelişi sırasında yaşanabilir. Yapılan işle meydana gelen kaza arasındaki ilişki iş kazasının tespitinde çok önemlidir.

SGK’nın 5510 sayılı kanuna göre Meslek Hastalığı; sigortalının işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilmesi gerekir. Bu kapsamda kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi kurumca gerekli görüldüğü hallerde iş yerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlatıp tıbbi sonuçlarına ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi zorunludur.