isgmedya.com, onceisguvenligi.com, İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Güvenliği Uzmanı, Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Yangın, Yüksekte Çalışma, İlk Yardım Eğitmeni
isgmedya.com, onceisguvenligi.com, İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Güvenliği Uzmanı, Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Yangın, Yüksekte Çalışma, İlk Yardım Eğitmeni

İş Kazası Sorumluluğu

İş Kazası Sorumluluğu

Borçlar Kanunu’na göre iş kazalarının tamamı, bilinçli taksir içerisinde değerlendirilir ve işveren bilinçli taksir suçuyla yargılanır. İşveren vekili sıfatıyla görev aldığınız her iş yerinde iş kazası ya da meslek hastalığı durumunda kendisine yüklenen tüm maddi manevi yaptırım ve tazminatları işverende çalışanlarına rücu edebilir.