isgmedya.com, onceisguvenligi.com, İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Güvenliği Uzmanı, Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Yangın, Yüksekte Çalışma, İlk Yardım Eğitmeni
isgmedya.com, onceisguvenligi.com, İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Güvenliği Uzmanı, Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Yangın, Yüksekte Çalışma, İlk Yardım Eğitmeni

Yangın Söndürme Yöntemleri

Yangın Söndürme Yöntemleri

Yangını söndürmek için, yangına neden olan faktörlerden en az birisinin ortadan kaldırılması gerekir.

*Soğutma:

Su ile soğutarak söndürme; soğutarak söndürme prensipleri içerisinde en çok kullanılandır. Suyun fiziksel kimyasal özelliği, yanıcı maddeyi soğutarak ısıyı azaltır ve böylece yangının sönmesini sağlar.

Yanıcı maddeyi dağıtma; yanan maddelerin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür. Bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner.

*Havayı (oksijeni) kesme:

Örtme; katı maddeler veya kimyasal bileşikler kullanarak yanan madde ile oksijen irtibatının kesilmesi olayıdır. Akaryakıt yangınlarında örtü oluşturan kimyasal bileşikler kullanılmaktadır.

Boğma; yangının oksijen ve ilgisinin havadan ağır gazlar, battaniye ve benzeri örtülerle kesilmesi veya azaltılması olayıdır.

*Yanıcı maddenin ortadan kaldırılması:

Yanıcı maddenin ortadan kaldırılması halinde yanma üçgeni oluşamaz, bu nedenle de yangın sönmüş olur.