isgmedya.com, onceisguvenligi.com, İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Güvenliği Uzmanı, Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Yangın, Yüksekte Çalışma, İlk Yardım Eğitmeni
isgmedya.com, onceisguvenligi.com, İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Güvenliği Uzmanı, Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Yangın, Yüksekte Çalışma, İlk Yardım Eğitmeni

AFAD Afet Bilinci Eğitimi | Temel Bilgi ve Kavramlar

[tabby title=”YanginUzmani”]

[tabby title=”Alternatif İZLE”]


[tabbyending]

AFAD Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimine Hoş Geldiniz

Eğitimimizde neler var?

Afet ve acil durum alanında temel bilgi ve kavramlar,

Afet öncesi yapılması gerekenler,

Afete hazırlığın önemi,

Yaşam çevremizdeki riskler,

Yaşam çevremizdeki risklerin azaltılması,

DASK ve zorunlu deprem sigortası,

Afet ve acil durum aile planı,

Afet ve acil durum çantası,

Afet sırasında doğru davranış şekilleri,

Afet sonrası ilk anlar,

Yangın ve tahliye.

Temel bilgi ve kavramlarla başlayalım

Bu eğitimin sonunda afet ve acil duruma ilişkin; tehlike, risk, zarar görebilirlik ve kapasite, afet ve acil durum, deprem, sel, taşkın, heyelan, çığ, kuraklık, toplumsal güç birliği, ilk 72 saat ve afet kültürü kavramlarını öğrenmiş olacaksınız.

Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız tehlike ve risk kavramlarının anlamlarını biliyor muyuz? Afetlere hazırlıkta en sık karşılaşılan kavramlar; tehlike, risk, zarar görebilirlik, ve kapasitedir.

Önce bu kavramları kısaca açıklayalım. Mesela, plajda bulunan cam parçaları, plaj boş olduğu sürece sadece bir tehlikedir. Plajda çıplak ayakla dolaşan biri için bu cam parçaları risktir. Plajda bulunan kişi çıplak ayakla dolaştığı için bu cam parçalarına bastığında zarar görebilir. Kırık camdan zarar görmemek için terlik giyen kişi ise zarar görmeme kapasitesine sahiptir.

Afet nedir? Afet bir olayın kendisi değil doğurduğu sonuçtur. Tehlikelerin bir afete dönüşebilmesi için can ve mal, çevre, ekonomi ve kültürel varlıklar ile iş sürekliliğine büyük zararlar vermesi gerekir.

Bir afetin meydana gelmesinde iki temel faktör rol oynar.

*Birincisi bir tehlikenin olması durumudur.

*İkincisi ise bu tehlikenin doğuracağı olaydan dolayı yerleşim yerinin, yatırımların, kültürel varlıkların büyük zarar görmesidir.

Yerleşim alanlarında nüfus yoğunluğunun fazla olması ve dünya üzerinde nüfusun çoğunlukla kentlerde bulunması yaşanan afetlerin sonuçlarının çok daha büyük olmasına neden olmaktadır.

Yüksek zararlara neden olan kulaklık, küresel iklim değişikliği gibi afetler dışında kalan çoğu afetin üç önemli ortak özelliği vardır.

Ani gelişirler,

Büyük bir bölgeyi etkilerler,

Gündelik hayat kesintiye uğrar,

Altyapı ve ulaşım sistemleri ve acil durum servisleri yetersiz kalır.

Acil durum nedir?

AFAD açıklamalı afet yönetimi terimleri sözlüğüne göre toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini ifade eder. Birleşmiş Milletler’in yaptığı tanıma göre acil durum; yerel imkanlarla baş edilebilecek kadar küçük bir tehlikenin, can mal ve çevre üzerinde yarattığı kötü etkilerdir.

Örneğin; yerel itfaiye tarafından söndürülebilen bir ev yangını acil durum olarak nitelendirilir. Büyük bir fabrikada yangın çıkması afet midir? -Hayır, afet değildir. Ancak yangın nedeniyle fabrikadan kimyasal sızıntı oluyorsa ve bu fabrika çok sayıda insanın yaşadığı yerleşim alanının yakınındaysa bu yangın afete dönüşme potansiyeline sahiptir. Çünkü böyle bir durumda, yerel itfaiye, polis, sağlık ekipleri tüm yerel halka müdahalede yeterli olamayabilir. Bu durumda çevre ilçe ve hatta çevre illerden ya da diğer ülkelerden yardım istenebilir. İşte bu nitelikteki olaylar afet olarak adlandırılmaktadır.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir