isgmedya.com, onceisguvenligi.com, İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Güvenliği Uzmanı, Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Yangın, Yüksekte Çalışma, İlk Yardım Eğitmeni
isgmedya.com, onceisguvenligi.com, İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Güvenliği Uzmanı, Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Yangın, Yüksekte Çalışma, İlk Yardım Eğitmeni

İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Çalışan Temsilcisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi

İSG kanunu’nda ilk defa Uluslararası İş Organizasyonu direktifleri ve AB uyum yasaları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi atanması zorunluluğu getirilmiştir. Daha önceki mevzuatta çalışan temsilcisi, işçi temsilcisi, sağlık güvenlik iş temsilcisi ve benzeri şekilde kullanılan çalışan temsilcisi yasal tanıma kavuşturulmuştur. İSG Kanunu gereği çalışan temsilcisi atanması yasal zorunluluk sayıları tablodaki gibidir. Yeni İSG Kanunu’nda ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı haricinde İSG uygulamaları ile direkt ilgilenilmesi için Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği konseyi kurulmuştur.