isgmedya.com, onceisguvenligi.com, İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Güvenliği Uzmanı, Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Yangın, Yüksekte Çalışma, İlk Yardım Eğitmeni
isgmedya.com, onceisguvenligi.com, İş Güvenliği Uzmanı, Yangın Güvenliği Uzmanı, Acil Yardım ve Afet Yöneticisi, Yangın, Yüksekte Çalışma, İlk Yardım Eğitmeni

İş Güvenliğinde Çalışanların Yükümlülükleri

Çalışanların Yükümlülükleri

Çalışanların en temel yükümlülükleri katılımcı olmak, talimatlara uymak, sağlık ve güvenliği ön planda tutarak çalışmak ve tehlikeli durumlarda yetkili birim ya da kişilerle paylaşmaktır. Çalışanlar yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde ikaz, ihtar, yevmiye kesme ve benzeri disiplin cezaları ile karşılaşabilirler. İş akitlerinin tazminatsız fesih ile karşılaşabilirler. Türk Ceza Kanunu’na göre hapis cezası ile karşılaşabilirler. Borçlar kanunu’na göre rucu davalarının taraflarından biri olmakla karşı karşıya kalabilirler. Unutulmamalıdır ki iş kazası ve meslek hastalığı durumunda en büyük bedeli çalışanlar hayatları ile ödemektedirler. Sağlıklı ve güvenli bir ortam için önce kendine yükümlülükleri yerine getirmek daha sonra da yasal haklarımız konusunda daha fazla farkındalık geliştirmek zorundayız.